De Hon Bekisting

Verhuur en verkoop van Paschal bekistingen Webshop
0

Info

Nieuwbouw Landbouwbrug Tzummarum

In het inrichtingsplan ten behoeve van de Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen is onder andere de herbouw van een landbouwbrug opgenomen. De bestaande brug in Tzummarum uit 1950 was te licht voor het huidige, zware landbouwverkeer. Met behulp van bekisting van De Hon Bekistingstechniek realiseert men nu de nieuw te bouwen brug.

Het project Gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen is nodig omdat het gebied de komende jaren te maken krijgt met bodemdaling, door onder andere de zoutwinning, en klimaatverandering. Met deze maatregelen wil men verstoring van de waterhuishouding tegengaan en tegelijkertijd het gebied aantrekkelijker en vitaler maken. Binnen de (herstel) maatregelen wordt er gewerkt aan de hand van 5 thema’s:

  1. Landbouw
  2. Water
  3. Recreatie
  4. Leefbaarheid
  5. Natuur

In november begon Aannemersbedrijf Oosterhuis B.V. aan de afbraak van de bestaande brug: “Het gebied heeft te maken met bodemdaling en daardoor worden er een aantal aanpassingen in het gebied gedaan. Zes jaar terug begon dat voor ons met de bouw van de brug bij Dongjum, gevolgd door de realisatie van een vijzelgemaal bij Herbaijum en nu dus de herbouw van een landbouwbrug bij Tzummarum. Daarnaast is er aandacht voor het verstevigen en plaatsen van beschoeiing langs kanalen, het verstevigen en verhogen van bruggen en het planten van nieuwe bomen en het aanpassen van bermen. De nieuwe brug bij Tzummarum valt na voltooiing in verkeersklasse A en is straks geschikt voor modern landbouwverkeer. De brug krijgt een hoogte van 4,5 meter, zodat er meer vaarverkeer mogelijk is, en heeft een overspanning van circa 6 meter. In opdracht van gemeente Franekeradeel, Frisia en het Wetterskip gingen een ingenieursbureau en Oosterhuis aan de slag met de realisatie van de landbouwbrug. Na voorbereidende werkzaamheden, zoals het plaatsen van een dam, konden we in week 2 starten met het plaatsen van de Paschal bekisting. Momenteel worden de gestorte wanden ontkist, de verwachting is dat de route tijdens de opening van het watersportseizoen weer bevaarbaar is,” aldus de uitvoerder van Oosterhuis B.V.

De provincie Fryslân is opdrachtgever van het project. De bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen voert het project in opdracht van de provincie uit. Verder zijn betrokken:
LTO Noord
Friese Milieu Federatie
Gemeente Franekeradeel
Dorpsbelangen Franekeradeel
ESCO – Frisia Zout B.V.
Nederlandse Akkerbouw Vakbond
Wetterskip Fryslân
Gemeente Harlingen
Vermillion Energy

Meer informatie vindt u hier: www.gofranekeradeelharlingen.frl
Foto’s: Oosterhuis B.V. & De Hon Bekistingstechniek

Terug naar overzicht

U bent hier:
Aanmelden nieuwsbrief

Contactgegevens

Archimedesweg 13
8912 AK Leeuwarden

T (058) 255 55 88
E info@de-hon.nl

Aangesloten bij