De Hon Bekisting

Verhuur en verkoop van Paschal bekistingen Webshop
0

Info

Privacystatement De Hon Bekistingstechniek

Dit zijn de privacy voorwaarden van De Hon Bekistingstechniek ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01045211. De voorwaarden hebben betrekking op de gegevensverwerking door De Hon Bekistingstechniek door middel van het klantensysteem en de verwerkingen via onze website www.de-hon.nl.nl.
De Hon Bekistingstechniek respecteert uw privacy en verklaart persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Respect voor de privacy van (potentiële) klanten is voor De Hon Bekistingstechniek het uitgangspunt bij al haar activiteiten. De Hon Bekistingstechniek zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de privacy voorwaarden en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.


Welke gegevens verzamelt De Hon Bekistingstechniek en hoe worden deze gebruikt?

Reserverings-/bestellingsinformatie: Bij het reserveren of bestellen van onze producten vragen wij om uw persoonlijke gegevens. Dit helpt ons om uw reservering te verwerken, contact met u op te nemen wanneer er problemen zijn met uw verzoek en om bevestigingen en facturen te sturen van alle ontvangen verzoeken of gemaakte reserveringen.

Nieuwsbrief: Als u informatie over onze dienstverlening of aanbiedingen wilt ontvangen, kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Wanneer u akkoord gaat met het ontvangen van onze nieuwsbrief, vragen wij u naar uw e-mailadres. U kunt zich op elk moment voor de nieuwsbrief afmelden door te klikken op 'afmelden' op elke nieuwsbrief die u krijgt. Wij sturen onze nieuwsbrief alleen aan gebruikers die hebben ingestemd met de ontvangst daarvan.

Neem contact met ons op: U kunt een aanvraag indienen bij onze verkoop- of klantenserviceteams via een aantal beveiligde formulieren op de website.
- contactformulier
- bestelformulier
Om uw verzoek te kunnen verwerken, vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens.

Omvang / doel verwerking persoonsgegevens:

De Hon Bekistingstechniek zal de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor

- het verwerken van bestellingen en retouren
- het opnemen van contact in geval van problemen of vragen rondom een bestelling
- facturering en bewaking van betalingstermijnen
- het informeren over nieuwe of gewijzigde diensten en producten
- het onderhouden en uitbreiden van onze relatie met u (bijvoorbeeld door middel van direct marketing en nieuwsbrief)
- het maken van analyses ter verbetering van onze dienstverlening
- het samenstellen van managementinformatie ten behoeve van product- en dienstontwikkeling
- het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van onze diensten
- de naleving van geldende regelgeving

Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te kunnen sluiten.

Rechtsgrond voor verwerking persoonsgegevens

De Hon Bekistingstechniek verwerkt de gegevens, omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Daarnaast is er sprake van een gerechtvaardig belang, omdat de persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden. Wanneer er sprake is van het gebruik van e-mailnieuwsbrieven heeft de betrokkene toestemming gegeven voor de ontvangst hiervan. 

Persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u in ons bezit hebben of gebruiken voor de doeleinden zoals genoemd in deze Privacyvoorwaarden:

- (Bedrijfs)naam
- Adres
- Woonplaats
- KvK nummer
- Telefoonnummer(s)
- E-mailadres
- Website
- De wijze waarop u op De Hon Bekistingstechniek gewezen bent

Verzameling van persoonsgegevens

De Hon Bekistingstechniek biedt de mogelijkheid tot het huren van materieel. Uw persoonsgegevens worden gewoonlijk verzameld als u een aanvraag bij ons doet of een overeenkomst met De Hon Bekistingstechniek afsluit. Incidenteel kan De Hon Bekistingstechniek ook persoonsgegevens verkrijgen uit andere bronnen.Uw gegevens worden verwerkt met behulp van onze IT systemen en deze geautomatiseerde informatie gebruiken wij om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden

De Hon Bekistingstechniek kan uw persoonsgegevens binnen de gelieerde onderneming Verno Materieelverhuur bv, maar ook aan derden, waaronder partnerondernemingen en andere ondernemingen die betrokken zijn bij de verlening van onze diensten, ten behoeve van bovengenoemde doeleinden. De Hon Bekistingstechniek werkt samen met externe partijen; internetdiensten, softwareleverancier, personeelsdienst en administratiekantoor, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens. De Hon Bekistingstechniek zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de bovengenoemde. De Hon Bekistingstechniek zal uw persoonsgegevens niet uitwisselen aan ondernemingen die gelegen zijn buiten Europa of die niet vallen binnen de EER.

De Hon Bekistingstechniek zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat deze derden zich houden aan de beginselen van de privacy voorwaarden. Voor zover deze derden uw persoonsgegevens namens ons verwerken, zullen wij verlangen dat zij afdoende maatregelen nemen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen.

U dient zich ervan bewust te zijn dat De Hon Bekistingstechniek niet verantwoordelijk is voor de privacyvoorwaarden van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy voorwaarden en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens

De Hon Bekistingstechniek zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is of zolang als bij wet verplicht is. 

Rechten

U heeft er recht op een overzicht van en informatie over de herkomst van uw persoonsgegevens te ontvangen. Ook heeft u het recht De Hon Bekistingstechniek te verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien die gegevens onjuist, onvolledig of niet van belang zijn, of indien zij in strijd zijn met wet- en regelgeving. U heeft het recht om beperking van uw gegevens verwerking te vragen. Tevens heeft u het recht om uw persoonsgegevens op te vragen die wij van u hebben geadministreerd. U kunt schriftelijk contact opnemen met De Hon Bekistingstechniek via info@de-hon.nl of per brief naar De Hon Bekistingstechniek, Postbus 818, 8901 BP, Leeuwarden.

Verder heeft u het recht kosteloos bezwaar te maken indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten, die wij u van tijd tot tijd kunnen toesturen. Daartoe kunt u een e-mail sturen aan info@de-hon.nl of gebruik maken van het adres dat u vindt in onze mailing aan u. Indien u van mening bent dat wij onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw verzoek dan kunt u hiervan een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies voor managementinformatie

Op haar website verzamelt De Hon Bekistingstechniek informatie met behulp van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die door een website automatisch op uw computer worden geplaatst. De met behulp van die cookies verzamelde gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de technische nauwkeurigheid van de diverse internetpagina's en om deze website beter te laten aansluiten op de behoeften en wensen van de gebruiker. Als u cookies wilt uitschakelen kunt u in uw browserinstellingen automatische acceptatie uitzetten. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden.

IP-adres

Wij gebruiken gegevens over hoe onze website wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de voorkeuren van gebruikers om daarmee onze dienstverlening te verbeteren. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name het IP-adres van uw computer, uw eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij anonimiseren deze gegevens (o.a. IP-adressen) zo veel mogelijk. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Wijziging van de Privacy voorwaarden

De Hon Bekistingstechniek kan deze Privacy voorwaarden zonder schriftelijke vooraankondiging wijzigen en bijwerken. Wij adviseren u de verklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van die wijzigingen.

Contact

Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met:

De Hon Bekistingstechniek
de Steven 47
9206 AX Drachten
Email: info@de-hon.nl
Telefoon: 0512-551000
www.de-hon.nl

U bent hier:
Aanmelden nieuwsbrief

Contactgegevens

De Steven 47
9206 AX Drachten

T (0512) 551000
E info@de-hon.nl

Aangesloten bij